หอการค้าไทย-สวีเดนฉลองครบรอบ 25 ปีที่เซ็นทรัลเวิลด์: นวัตกรรมของ DIAKRIT ปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์

ในโอกาสที่หอการค้าไทย-สวีเดนฉลองครบรอบ 25 ปีด้วยนิทรรศการ “เหนือกว่านวัตกรรม”
(Beyond Innovation) ที่กรุงเทพ สาหรับ DIAKRIT แล้ว พวกเขาต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบ
รนด์ของเขาในเอเชียและยังคงต้องการให้ตลาดรู้ว่าพวกเขากาลังต้องการผู้ที่มีความสามารถใน
เอเชียมาร่วมงาน

เกี่ยวกับหัวข้อของงานนั้น นักออกแบบและนักพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิตอลสาหรับภาค
อสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาสามารถตีโจทย์ได้ถูกต้อง DIAKRIT จัดนิทรรศการได้ตรงตามที่
หอการค้าไทย-สวีเดนอยากที่จะนาเสนอบริษัทที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาตลาด
ด้วยทางเลือกสาหรับอนาคต ณ เซ็นทรัลเวิลด์ได้อย่างชัดเจน

ด้วยระบบที่ออกแบบมาอย่างทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมซึ่งสร้างโดยบริษัทที่เป็น
สมาชิกของหอการค้าไทย-สวีเดน DIAKRIT เป็นเสมือนตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมที่
บริษัทของสวีเดนทั้งหลายยึดถือ ซึ่งพวกเขามีส่วนทาให้สวีเดนเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ในการจัด
อันดับประเทศแห่งนวัตกรรม

ทางเลือกของพวกเขาถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากทางเลือกเดิม ๆ
DIAKRIT ใช้เทคโนโลยีและแพล็ตฟอร์มล่าสุดในการปฏิวัติการนาเสนอและการทาตลาดบ้านและ
สานักงานให้เช่า

และการนาเสนออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสามมิติเป็นสิ่งที่บริษัทของสวีเดนพยายามก้าวไปสู่การ
เป็นผู้นาระดับโลก

DIAKRIT ท้าทายภาคอุตสาหกรรมของพวกเขาด้วยการใช้นวัตกรรม และผลลัพธ์คือความ
ไว้วางใจจากลูกค้าและการเปิดโลกในการดาเนินธุรกิจใหม่ด้วยนวัตธรรมซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันจะ
เกิดขึ้นได้ จนกระทั่งเร็ว ๆ นี้

“เพียงแค่ทศวรรตที่แล้ว ทุกคนจะตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตจากเพียงแค่ภาพถ่ายของมือสมัครเล่นเท่านั้น และถ้าโชคดี ก็มีภาพเบลอ ๆ ของแผงผังห้องที่เหมือนหลุดมาจากศตวรรตที่แล้วมาให้ดู ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจที่เจ็บปวดและการขาดข้อมูลที่ครบถ้วนถือเป็นเรื่องธรรมดาของการหาบ้านหรือสานักงานให้เช่า” ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
DIAKRIT นายเฟรดดริก เบิร์กแมน ฉายภาพทั้งอดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

แต่วันเวลาเหล่านั้นผ่านไปแล้ว เพราะตอนนี้ลูกค้าสามารถได้รับประสบการณ์ที่เหมือนจริงเมื่อพวกเขากาลังค้นหาบ้านหรือลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วยการนาเสนออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใหม่
และต้องขอบคุณทางเลือกที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมของ DIAKRIT (ซึ่งเหมาะสมเป็นอย่างมากกับวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ การเห็นคือการเชื่อ หรือ SEEING IS BELIEVING™) ทาให้ทุกคนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ผ่านการมองภาพในอนาคตเมื่อบ้านหรือสานักงานของเขาถูกตกแต่งให้ชม

การแสดงข้อมูล รูปภาพ ผังอาคาร และการตกแต่งภายในเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับกระบวนการนี้

ลองจินตนาการถึงการเลือกบ้านหลังใหม่ ซึ่งในระหว่างนั้นเราสามารถทดลองวางเฟอร์นิเจอร์และทาสีที่แตกต่างกัน โดยมองผลลัพธ์ว่าตรงตามความต้องการของเราหรือไม่ผ่านซอร์ฟแวร์ออนไลน์ที่ใช้งานได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ!

DIAKRIT จะสาธิตให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับ D-Furnish™ ซึ่งถูกปรับปรุงและกาลังจดสิทธิบัตร
โดย D-Furnish™ เป็นเครื่องมือที่ถูกปรับปรุงใหม่ซึ่งทาให้ผู้ใช้ซึ่งก็คือผู้ซื้อบ้านและผู้เช่าบ้านสามารถสามารถทดลองวางเฟอร์นิเจอร์ได้ในแบบออนไลน์! ซอร์ฟแวร์นี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยการฉายภาพการตกแต่งบ้านและพื้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ซื้อได้ชม ทั้งหมดนี้จะถูกนาเสนอในนิทรรศการในวันที่ 24-26 ตุลาคมนี้

ซอร์ฟแวร์ออนไลน์อีกชุดหนึ่งคือ D-Navigator™ ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ที่ออกแบบมาสาหรับโครงการที่พัฒนาใหม่ซึ่งลูกค้าสามารถชมแบบจาลองของบ้านจากด้านหน้าของอาคารหรือภาพมุมสูงของโครงการเพื่อดูสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ และเข้าไปชมด้านในบ้านเพื่อดูการตกแต่งและรับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโครงการเหล่านั้น จากจุดนี้ ลูกค้าสามารถมองเห็นบ้านใหม่ของเขาจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุดเช่นวัสดุที่ใช้ทากรอบประตูหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ

DIAKRIT มีฐานการดาเนินการขนาดใหญ่ในกรุงเทพ ประเทศไทย และจ้างชาวต่างชาติรวมถึงพนักงานชาวไทยที่มีความสามารถ และบริษัทยังคงมองหาบุคลากรที่เหมาะสมกับบทบาททางยุทธศาสตร์ขององค์กร และแน่นอน รวมถึงกราฟิกดีไซน์และนักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติ โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ซึ่งเรายินดีต้อนรับให้เขามาพูดคุยกับเราที่บูท DIAKRIT ภายในงาน
บริษัทกาลังต้องการและมองหาผู้ที่มีความสามารถในการขึ้นรูปสามมิติรวมถึงนักออกแบบภาพสามมิติ ผู้ที่มีทักษะในการตัดต่อหรือโปรเซสภาพ รวมถึงผู้ที่มีความสามารถในด้านอื่น ๆ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ด้วยการหล่อหลอมจากความเชี่ยวชาญในภาคอสังหาริมทรัพย์ในสแกนดิเนเวีย DIAKRIT และฐาน

ลูกค้าในสวีเดน เดนมาร์ค นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ เราพร้อมแล้วสาหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่ในเอเชียและที่อื่น ๆ ของโลก

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณปีเตอร์ บียอร์ค
ผู้อานวยการ หอการค้าไทย-สวีเดน
02 3545229-31
มือถือ 0897740118

คุณคริสเตอร์ นิลสัน
กรรมการด้านสื่อสารมวลชน หอการค้าไทย-สวีเดน
[email protected]
มือถือ 081 833 2806

คุณ อาร์ชี ฮง
ผู้ประสานงานการตลาดและสื่อสารองค์กร DIAKRIT International [email protected]
มือถือ 08 3071 5436
www.diakrit.com

Share:

More Posts

Event recap: CEO, Atlas Copco Group Webinar

Atlas Copco´s decentralised and collaboration-based approach to driving innovation and reaching sustainability goals has been at the heart of last week’s webinar. Over 100 participants participated

SweCham
Premium Plus Partners