มหาวิทยาลัย KTH แนะนาหลักสูตรที่นิทรรศการครบรอบ 25 ปี หอการค้าไทย-สวีเดน

มหาวิทยาลัย KTH ในสตอกโฮล์ม เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสวีเดน ซึ่งผลิตผลงานวิจัยมากถึงหนึ่งในสามของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัยของสวีเดน

KTH ให้ความสนใจประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก โดยทางมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-สวีเดนอีกด้วย ในนิทรรศการ KTH หวังที่จะพบกับผู้ที่สนใจอยากศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศสวีเดนและโดยเฉพาะที่ KTH แต่ทาไมเราควรจะไปเรียนที่ KTH ล่ะ?

“เราเป็นตัวเลือกที่แตกต่างเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก (KTH ถูกจัดที่อันดับ 110 จาก QS Ranking และ 126 ของการจัดอันดับการศึกษาขั้นสูงของนิตยสาร Times) เราให้ความสนใจไปที่อินเดียและจีนซึ่งนิยมไปศึกษาต่อที่สวีเดน รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบริษัทของสวีเดนลงทุนอยู่” มากาเร็ตต้า สเว็นลุน จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของ KTH กล่าว

กลุ่มเป้าหมายของ KTH คือผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วเช่น นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก และหลายปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จในการดึงดูดนักศึกษาไทยให้เข้ามาศึกษา โดยมีจานวนสูงสุดถึง 50 คนในหนึ่งปี ซึ่งมากาเร็ตต้า สเว็นลุนคิดว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสวีเดนรวมถึงมีบริษัทของสวีเดนหลายบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทย และจะมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของนักเรียนเก่า KTH ภายในงานครอบรอบ 25 ปีหอการค้าไทย-สวีเดนอีกด้วย

KTH ยังเป็นพันธมิตรกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน และ KTH กาลังทาข้อตกลงที่คล้ายกันนี้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางในสิงคโปร์

ก่อนหน้านิทรรศการนี้ KTH ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางทั่วไปเช่น ผ่านศิษย์เก่าและตัวแทนที่ SELT Inter รวมถึงในหน้าเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

เพื่อแสดงให้เห็นว่า KTH มุ่งมั่นและสามารถช่วยนางานวิจัยขั้นสูงและการพัฒนาแนวคิดและไอเดียต่าง ๆ ไปสู่การผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จริงได้อย่างไร KTH จะแสดงผลงานธรรมดาแต่น่าตื่นเต้นนั่นคือ อุปกรณ์ชาร์ตแบ็ตเตอร์รี่ที่ใช้น้าเป็นแหล่งกระแสไฟฟ้า

ชื่อของมันคือ myFC PowerTrekk เป็นเครื่องชาร์ตที่ใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งใช้แหล่งพลังงานจากน้าแบบพกพาเครื่องแรกของโลก myFC PowerTrekk ใช้เกลือเป็นส่วนประกอบและไม่มีโลหะหนักเหมือนแบ็ตเตอร์รี่ใช้แล้วทิ้งทั่วไป น้าหนักของเซลล์หนึ่งอันพอ ๆ กับถ่าน AA หนึ่งก้อนแต่ได้พลังงานเท่ากับถ่าน AA ถึง 7 ก้อน

หอการค้าไทย-สวีเดนและ KTH จะจับฉลากแจก myFC PowerTrekk หนึ่งชุดในระหว่างงานนิทรรศการ

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTH โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.kth.se/en
หน้าเพจของ KTH ที่ www.facebook.com/KTHInternational
ติดต่อ KTH ที่ [email protected]

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ myFC PowerTrekk โปรดเข้าชมได้ที่ http://www.powertrekk.com

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการขอสัมภาษณ์ ติดต่อ

คุณปีเตอร์ บียอร์ค
ผู้อานวยการ หอการค้าไทย-สวีเดน
[email protected]
02 3545229-31
มือถือ 0897740118
www.swecham.com

คุณคริสเตอร์ นิลสัน
กรรมการด้านสื่อสารมวลชน หอการค้าไทย-สวีเดน
[email protected]
มือถือ 081 833 2806

KTH
คุณ มากาเร็ตต้า สเว็นลุน
มหาวิทยาลัย KTH
[email protected]
มือถือ +46-732-702880

Share:

More Posts

SweCham
Premium Plus Partners