You are here: Home Articles joakim
joakim

joakim

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดกิจกรรมภายใต้ธีมของสวีเดน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

“เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี หอการค้าไทย-สวีเดน ที่เซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 นี้ เราจะจัดแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนของสวีเดนในประเทศไทย รวมถึงเรื่องราวในมิติอื่น ๆเช่น ในด้านความสัมพันธ์ไทย-สวีเดนในนิทรรศการนี้อีกด้วย” ยอน อิริคสัน ประธานหอการค้าไทย-สวีเดนกล่าว

“ตั้งแต่การก่อตั้งหอการค้าฯขึ้นในปี 1989 ที่กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งทางหอการค้าฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ได้ทรงให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดหอการค้าฯ หอการค้าไทย-สวีเดนจึงได้เติบโตและพัฒนามาเป็นองค์กรที่มีความสาคัญและเป็นตัวแทนด้านธุรกิจของชาวสวีเดนในประเทศไทย ปัจจุบันหอการค้ามีสมาชิกกว่า 130 รายและกาลังเพิ่มจานวนขึ้น”

“การเฉลิมฉลองนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาในรอบ 25 ปีซึ่งสินค้าและบริษัทของสวีเดนได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ที่เข้มแข็งในตลาดของไทย วัฒนธรรมสวีเดน การออกแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวในสวีเดนจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านพันธมิตรของเรา” ยอน อิริคสันกล่าวเพิ่มเติม

“สวีเดน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดในโลก และเราทางานอย่างหนักเพื่อรักษาตาแหน่งนี้ไว้ ในการจัดอันดับนวัตกรรมของโลกปี 2014 ที่มีขึ้นสองแห่ง สวีเดนได้ตาแหน่งทั้งที่ 2 และที่ 3 ตามลาดับ สวีเดนยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลกอ้างอิงจากบทความเรื่อง ‘the flight of creative class’ โดยนักเขียนชาวสหรัฐ ริชาร์ด ฟลอริดา”

ในนิทรรศการของเราที่ชื่อ “เหนือกว่านวัตกรรม” (Beyond Innovation) นั้น จะแสดงระบบที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม ซึ่งสร้างโดยบริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-สวีเดน

สังคมปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นแรงผลักดันของเบื้องหลังนวัตกรรมสวีเดน ส่วนหนึ่งของของการจัดแสดงคือ วิธีการที่ชาวสวีเดนดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว และนามาปรับสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่มหัศจรรย์ขึ้น และนั่นคือความหมายของคาว่า “เหนือกว่านวัตกรรม”

ตัวอย่างของสิ่งที่เราจะสื่อและสิ่งที่เราจะจัดแสดง
MyFC PowerTrekk: ที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ขนาดพกพาโดยใช้น้าเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถชาร์ตได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ เครื่องนาทางด้วยดาวเทียม และอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้แบตเตอร์รี่ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยสมาชิกของราชสมาคมทางเทคโนโลยีในสตอกโฮล์ม

Saab AB: หอควบคุมการบินเคลื่อนที่ ซึ่งมีระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยระบบควบคุมแบบบูรณาการจากศูนย์ควบคุมหอควบคุมการบินระยะไกล ซึ่งเหมาะสาหรับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า นี่คือทางเลือกที่คุ้มค่า ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เหมาะกับพื้นที่เช่นสนามบินขนาดเล็กในภูมิภาค ที่ไม่สามารถให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศกับสายการบินได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายของการใช้เจ้าหน้าที่วิทยุการบินประจาสนามบินนั้นสูงเกินไป

Tetra Pak: ผู้นาระดับโลกในด้านการแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่มีการดาเนินการในกว่า 170 ประเทศ นอกจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่จะแสดงในนิทรรศการแล้ว Tetra Pak จะแสดงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ สาหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลว ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์นี้ยังไมได้ทาการผลิตจริง โดยบริษัทจะแจกตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เข้าชมด้วย

IKEA: หนึ่งในผู้นาด้านเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน หนึ่งในกุญแจสาคัญของความสาเร็จทางธุรกิจคือ นวัตกรรมด้านลอจิสติกและกระบวนการดาเนินธุรกิจที่ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าจากร้านและนาไปประกอบได้เองที่บ้าน IKEA จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งเฟอร์นิเจอร์และอาหาร IKEA Food ยังเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ที่สุดของสวีเดนอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังมีบริษัทสวีเดนที่มีชื่อเสียงอย่าง Volvo Car, Volvo Trucks, Husqvarna, Electrolux, Alfa Laval, Atlas Copco และบริษัทอื่น ๆ เข้าร่วมอีกเป็นจานวนมาก

นอกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเราจะจัดแสดงการออกแบบของสวีเดน อาหาร และวัฒนธรรมในช่วงเวลาสามวันของนิทรรศการ พ่อครัวชาวสวีเดนจะสาธิตการทาอาหารสวีเดนรสเลิศ เช่น มีทบอล และได้คัดสรรขนมกานาเปเตรียมไว้สาหรับผู้เข้าชมงานได้ชิมกัน
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น การเสวนา และรว

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น การเสวนา และรวมไปถึงการจับรางวัลชิงโชคถึง 8 ครั้ง ในช่วงสามวันนี้ เพื่อลุ้นรางวัลเช่น เฟอร์นิเจอร์ หมอน หรือขนมขบเคี้ยวจาก IKEA และเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่แบบพกพาจาก KTH จานวน 2 รางวัล

นิทรรศการจัดขึ้นที่โซน Eden 1 และ 2 ที่เซ็นทรัลเวิร์ล กิจกรรมฉลอง 25 ปีจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคมเวลา 10.00 หลังจากนั้นพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นที่โซน Eden 1 ในเวลา 14.00-15.00 นิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 22.00

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Mr. Peter Bjork
Executive Director
Thai Swedish Chamber of Commerce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 3545229-31
Mob 0897740118
www.swecham.com
คุณปีเตอร์ บียอร์ค
ผู้อานวยการ หอการค้าไทย-สวีเดน
02 3545229-31
มือถือ 0897740118

Mr. Christer Nilsson
Chair Media Committee of the Board
Thai Swedish Chamber of Commerce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob 081 833 2806
คุณคริสเตอร์ นิลสัน
กรรมการด้านสื่อสารมวลชน หอการค้าไทย-สวีเดน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มือถือ 081 833 2806
เกี่ยวกับเรา:

TSSC
หอการค้าไทย-สวีเดนดาเนินการภายใต้บทบาทที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของไทยและสวีเดน นอกจากนั้น เรายังเป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าต่างชาติและศูนย์ธุรกิจยุโรปอาเซียน เรามุ่งเน้นไปที่การผลักดัน การสร้างเครือข่าย และเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกของเรา
Press Release 14 October 2014

Tetra Pak, the multinational company with Swedish origin will exhibit its latest innovations within food processing and packaging solutions, when the Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) highlights its 25 Years Anniversary with the vibrant event ‘Beyond Innovation’ at CentralWorld on 24-26 October 2014.

Tetra Pak began its business over 60 years ago in the early 1950s as one of the first packaging companies for liquid milk. Today, Tetra Pak is the only international company in the world able to provide integrated processing packaging and distribution line and plant solutions for food manufacturing. The company operates in more than 170 markets around the world.

Three mega trends that are shaping the future of the packaging industry Tetra Pak’s innovations forward are: Consumer Demographics, Technology, and Environmental Awareness.As part of TSCC’s innovation theme Tetra Pak will display these award-winning packages:
- Tetra Brik® Aseptic Edge – Recognised with 10 awards since its debut in 2010.
- Tetra Evero® Aseptic – Recognised with 2014 International Forum Packaging Design Award.
- Tetra Prisma® Aseptic 330 DreamCap™ 26

Tetra Pak provides two special designs of drinking water in Tetra Prisma Aseptic package (coincidentally designed in yellow and blue; the colours of the Swedish flag) to be served in this TSCC’s special event.

The public are welcomed to find innovations from the world leading processing and packaging company, which has been protecting food, people, and the environment for the future for over six decades. Highlights from the exhibition “The World of Possibilities, the World of Protection” by Tetra Pak:
- Take pictures with our innovative package and share them on social media (Facebook or Instagram) to receive a Polaroid picture and a pack of drinking water in our trendy Tetra Prisma Aseptic package
- Don’t miss on special stage performances: Thailand’s Leading Sand Artist telling a story of Tetra Pak’s journey over 60 years, Indy Kitchen’s celebrity chef cooking a special Swedish meal, and a percussion band using instruments from “reused” items such as cartons.

“Tetra Pak is proud to be a member of the Thai Swedish Chamber of Commerce from the early establishment in Thailand. We would like to convey our sincere congratulations to the Thai Swedish Chamber of Commerce on the celebration of their 25th Anniversary. We hope this celebration will help strengthen a relationship between Thailand and Sweden and at the same time it will be a good opportunity for Thai people to experience more on Swedish culture and innovation,” said Gloyta Nathalang, Communications Director, Tetra Pak Thailand.


For interviews/more information, please contact:
Mr. Peter Bjork

Executive Director

Thai Swedish Chamber of Commerce

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 3545229-31

Mob 0897740118
www.swecham.comMr. Christer Nilsson

Chair Media Committee of the Board
Thai Swedish Chamber of Commerce

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob 081 833 2806

Tapanee Junhom
Communications and Public Affairs Manager
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob 081 811 2414
Press Release 13 oktober 2014

When the Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) celebrates it 25 Year Anniversary with an exhibition themed ‘Beyond Innovation’ in Bangkok, DIAKRIT partakes to raise brand awareness in Asia but also to let the market know they recruit local talents.

When it comes to the theme, this designer and developer of digital marketing solutions for the real estate industry is simply spot on. DIAKRIT perfectly stands for what TSCC wants to showcase at CentralWorld; companies that utilize knowhow and innovation in order to improve a market with the solutions for the future.

Of the state-of-the-art systems and innovative products created by companies who are members of TSCC, DIAKRIT truly represents the inventive spirit that many Swedish companies stand for, thus contributing to the country’s high-ranking position as one of the most innovative countries in the world.

Its solutions have been game changing for a traditional sector: real estate. DIAKRIT has set out to revolutionize the presentation and marketing of homes and office spaces based on emerging technologies and platforms.
Visualizing real estate in 3D is the particular segment in which this Swedish company aims to become the global leader.

DIAKRIT set out to challenge an industry norm to innovate, with the result that they are empowering consumers and enabling new innovations that we never imagined were possible up until recently.

DIAKRIT’s President & CEO Fredrik Bergman paints the before and after picture very well: “As recently as a decade ago people were making one of the biggest financial decisions in their lives based on a few amateur photos and, if lucky, a blurry floor plan sketch from the last century. An information deficit and an agonizing decision-making process characterized the search for a new home, or office.”

Those days are long gone now, since, as with so many other things, the customer now expects a real-life experience when it comes to searching for, and visualizing, their new home or other property investment.
Now, thanks to DIAKRIT’s innovative solutions (with the fitting slogan ‘SEEING IS BELIEVING™), anyone can make the decisions connected to real estate based on the capacity to imagine their future home, or property, and to plan and furnish it.Visualizations, photos, floor plans and interior design tools are indispensable within this.

Imagine choosing a new home and in the search process being able to test different furniture and colour schemes and seeing the results as if they were for real by simply using online software from the convenience of your smartphone!

To be presented during the innovation event days from October 24th – 26th, DIAKRIT will demonstrate for its visitors the recently upgraded, patent-pending, D-Furnish™ - a furnishing tool with new and improved features that allows homebuyers and renters to virtually furnish properties of interest online! This software considerably enhances a property's potential by allowing clients to envision their perfect living space.

Another online software is the D-Navigator™, a customized product for new developments where one can tour from the façade or aerial view of a particular development to see its surroundings, then look inside and see interiors and get a wide range of the information about the property. From there, users can then visualize their new home down to the finest of details including door panel materials and selection of appliances.

DIAKRIT has set up a large operation in Bangkok, Thailand, employing foreigners and many highly skilled and talented Thais and the company is always on the lookout for more people who can fit strategic roles within the organization. That said, youth keen on a career within 2D and 3D animation and graphics, and new graduates, are especially welcome to visit DIAKRIT at the event.

Those with 3D production skills and 3D graphic artists, other highly educated individuals with computer knowledge, as well as those with photo editing skills are sought after by the company.

Having re-shaped the Scandinavian real estate landscape, DIAKRIT, with clients in Sweden, Denmark, Norway, the United States, Canada, Germany, Australia and the Philippines, is now embracing the strong potential of the emerging real estate markets throughout Asia and the rest of the world.

For more information, please contact:

Mr. Peter Bjork

Executive Director

Thai Swedish Chamber of Commerce

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 3545229-31

Mob 0897740118
www.swecham.comMr. Christer Nilsson

Chair Media Committee of the Board

Thai Swedish Chamber of Commerce

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob 081 833 2806

Mr. Archie Hong
Marketing & Communications Coordinator
DIAKRIT International Ltd.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob 08 3071 5436
www.diakrit.com
Come visit our jubilee exhibition and Swedish events at CentralWorld!

Press Release 1 oktober 2014

“When we celebrate the Thai-Swedish Chamber of Commerce’s 25 years anniversary at CentralWorld 24-26 October 2014 we will highlight Swedish trade and investment in Thailand as well as other aspects of Thai-Swedish relations in a jubilee exhibition,” says Mr. Jan Eriksson, President Thai-Swedish Chamber of Commerce.

Since its 1989 inauguration in Bangkok, chaired by Their Majesties HM King Carl XVI Gustaf and HM Queen Silvia of Sweden, the chamber has grown and developed into an important organisation representing Swedish business in Thailand. Membership is currently over 130 and increasing.

“The anniversary will of course reflect on the past 25 years during which many Swedish brands and companies have built and established a strong presence on the Thai market. Swedish culture and design, and also Sweden as a destination, will be promoted through our partners,” continues Jan Eriksson.

Sweden is recognised as one of the most innovative countries in the world. We work hard to keep that position. In two different global innovation rankings for 2014, Sweden placed second and third respectively. Sweden is also ranked as the most creative country in the world by the US author Richard Florida in ‘The flight of the creative class’.

In our exhibition, themed ´Beyond Innovation´, we will display state of the art systems and innovative products created by companies who are members of the Thai-Swedish Chamber of Commerce.

Everyday society faces new challenges. These are driving forces behind Swedish innovation. Among what we show are examples how we in Sweden bring out the best from existing products and knowhow and create new amazing things. That is what ´Beyond Innovation´ stands for.


Some examples of what we mean and show are:
MyFC PowerTrekk: A compact battery charger that generates electricity by ordinary water anywhere, anytime. It can be used to charge mobile phones, GPS gadgets and other devices that run on batteries. This product was researched and developed by our member the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm.

Saab AB: Remote Tower: a complete air traffic control system which is managed remotely by a large airport´s air traffic controllers. This is a cost-effective, safe and reliable solution for small, regional airports that may otherwise not be able to service an airline due to high costs for having a manned air traffic control system on site.

Tetra Pak is the world leading company in food processing and packaging technology present in more than 170 countries. During the exhibition Tetra Pak will among other things present a new and innovative package for liquid that is so new that it has yet to reach the market. Samples will be provided to the visitors during the exhibition.

IKEA is one of the world’s leading companies for furniture and home appliances. One of the keys behind their success is the innovative logistics and businesses processes, where the customers themselves pick the ‘flat packages’ in the store and assemble. Some of IKEA’s products will be showcased during the exhibition as well as some of their food. IKEA Food is Sweden’s largest Food Exporter.

Also exhibiting are the well-known Swedish companies Volvo, Husqvarna, Electrolux, Alfa Laval, Atlas Copco and more.

A local spinoff from Swedish innovation is the steady stream of Thai students who apply for and enter higher technical education in Swedish universities. After graduation they return and put their skills in work for Thailand. The Thai-Swedish Chamber of Commerce is proud to be one of the organisations that support this development. Our member the Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH) is an important educational institution where Thai students study and have graduated from.

Except for hardware we will also display examples of Swedish design, food and culture during the three days of exhibition. A Swedish Chef will showcase some delicious Swedish food like meatballs. A selection of canapés will be prepared for the visitors to taste.

There will also be activities, speeches and lucky draws 8 times during the three days. Examples of prizes are furniture, pillows and snacks from IKEA. KTH will contribute with two portable fuel cell chargers.

We are located at Eden 1 and 2 in CentralWorld. The jubilee opens Friday 24 October 10.am and the Opening Ceremony will take place the same day in Eden 1 between 2 p.m. and 3 p.m. The exhibition will continue until Sunday 26 October 10 p.m.

For more information, please contact:

Mr. Peter Bjork
Executive Director
Thai Swedish Chamber of Commerce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 3545229-31
Mob 0897740118
www.swecham.com

Mr. Christer Nilsson
Chair Media Committee of the Board
Thai Swedish Chamber of Commerce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob 081 833 2806

About us:

TSCC
The Thai Swedish Chamber of Commerce conducts an essential role in the Thai Swedish business environment. In addition we are also a part of both the Joint Foreign Chambers of Commerce and the EABC. We are mainly focusing on Lobbying, Networking and Competence for our members.
Friday, 19 September 2014 00:00

Successful Thailand Property Awards 2014

And the winner is… Some 500 guests, including all the property industry’s leading players, attended the Thailand Property Awards Gala Dinner, held on 11 September at Conrad Hotel in Bangkok.


Being a Supporting Association the Thai-Swedish Chamber of Commerce also got the honour of announcing one of the prices. President Jan Eriksson handed over the prize for the Best Landscape Architectural Design, to Toscana Valley Casa del Artiste by Toscana Valley Company Limited. The Chamber’s 25 Years Anniversary logo also got the attention, displayed in the rotating slide show on the screens among all the other Media Partners, Sponsors and Suppliers.

The awards also generated success for our corporate member Sansiri PCL, Thailand’s foremost developer of residential homes. Its Baan Mai Khao, a new premium-class condominium project located right on the world-famous Mai Khao Beach, won the award for Best Condo Developer (Phuket.)

Sansiri is one of the main sponsors for the Thai Property Guide by TSCC (in collaboration with EABC) throughout 2014 and into 2015.

The representatives of TSCC got the opportunity for a joint photo session and congratulating its member to the award.

Thailand Property Awards promotes Thai real estate to the world by recognising quality in architecture, design, construction and development; rewarding the best condominiums, housing developments, villas, commercial buildings and hotels.

Page 7 of 7

Contact Address

Thai-Swedish Chamber of Commerce
34 C.P Tower 3, 9th Floor Building A, Phayathai Road, Khwang Tungphayathai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel: +66 (0) 2354 5229-31
Fax: +66 (0) 2354 5232
E-mail: contact@swecham.com

Subscribe to mailing list

:

The extra fields may not be displaying for 2 reasons:
1) There are no extra fields assigned to the list in MailChimp.
2) The database has not yet been updated with MailChimp's extra field data.


LAT: 13.757857     LON: 100.533715